Oproep leden afdeling Fryslân!!

Kom eens langs op de contactavonden van de afdeling  , het adres is Cafe restaurant Overwijk Heawei 9 Tijnje     8406 AV, het is zeker een bezoekje waard.

De avond ziet er als volgt uit prachtig beeldmaterial van vogels van kleine twee uren ,met daarin een pauze met verloting ,rond de klok van tien uur dertig sluiten we af.

Als bestuur stellen we het zeer op prijs als de  leden hun afdelingscontributie overmaken , deze bijdrage word namelijk gebruikt om onze sprekers te bekostigen voor de contactavonden.

De afdelingscontributie  over het jaar 2015 bedraagt maar € 5,00 ,  hopelijk maakt u dit zo spoedig mogelijk over, net zoals voorafgaande jaren.{ Banknr ING 7702511}.

Alle contactavonden van afdeling Friesland ,worden op de laatste dinsdag van de maand gehouden aanvang 20.00u.

Agenda 2015-2016.

25 Oktober      ; spreker  dhr Jos Hubers , onderwerp Zuid Afrika hij is hier geweest en heeft veel vogels gefotograveerd ook heeft hij daar kwekers bezocht.

29 November ; spreker  dhr Fred Rönitz onderwerp is de rondreis door Kenia waar hij beeldmatriaal van laat zien. Fred is als ringcommissaris  geen onbekende voor ons als leden, ook is hij de beheerder van de landelijke website. Natuurlijk staat hij open voor vragen naar afloop.

31 Januari       ; spreker dhr Fokke Zijlstra onderwerp is Galapagoseilanden , hier leven landschilpaddenzeeleguanen, Flamingo´s, darwinvinken en vele soorten zeevogels. Hij neemt deze keer de lezing over van Martin van Wijngarden, deze had geen tijd. Fokke heeft met Martin deze reis gemaakt , en prachtig beelden gemaakt. Dus zal de avond wel weer een succes worden net zo als andere jaren. Dus komt allen?

28 Februari     ; spreker  dhr Johan Zwart onderwerp Australische parkieten en hun mutatie en verder nog wat over Agaporniden. Kwekers van deze vogels kom langs in Tijnje , om meer informatie op te doen!!

28 Maart         ; spreker Fam Ed & Thiely de Moor onderwerp Edelpapegaaien hoe te kweken en in de natuur. Fam de Moor geeft prachtige lezingen , dit word de derde keer dat ze bij ons langs komen. Dus kwekers van deze vogels kom langs in Tijnje , ook al bent u geen lid. Hoe meer zielen hoe meer vreugd !!! 

 

De sprekers voor het seizoen 2016/2017 zijn in gevuld , we zie u graag  op onze contactavonden in Tijnje.

 Het bestuur!

 

Aantal bezoekers: 7528