Oproep leden afdeling Fryslân!!

Kom eens langs op de contactavonden van de afdeling  , het adres is Cafe restaurant Overwijk Heawei 9 Tijnje     8406 AV, het is zeker een bezoekje waard.

De avond ziet er als volgt uit, prachtig beeldmaterial van vogels en in de pauze een verloting ,rond de klok van 10.30u sluiten we ongeveer af.

Als bestuur stellen we het zeer op prijs als de  leden hun afdelingscontributie overmaken , deze bijdrage word namelijk gebruikt om onze sprekers te bekostigen voor de contactavonden.

De afdelingscontributie  over het jaar 2019 bedraagt maar € 5,00 ,  hopelijk maakt u dit zo spoedig mogelijk over, net zoals voorafgaande jaren.{ Banknr NL64INGB0007702511}.

Alle contactavonden van afdeling Friesland ,worden op de laatste dinsdag van de maand gehouden aanvang 20.00u.

Agenda 2019 / 2020.

29 Oktober      ; spreker Emiel Meems. Emiel gaat ons bijpraten en beelden laten zie van diverse Lorie´s. Zelf kweekt hij ook met deze vogels en heeft er ook succes mee. 

26 November ; spreker Adri van Kooten. Adri heeft kort geleden een bezoek gebracht aan Costa Rica , daar heeft hij prachtig foto´s gemaakt en ook wat Flimmaterial opgenomen. Dus zeker de moeite waard om langs te komen !!

28 Januari       ; spreker Rense de Jager. Rense is al meerdere keren bij ons langs geweest , hij is een natuur man in hart en nieren. Met zijn flimcamera heeft hij al heel wat mooie flims gemaakt , dus zeker de moeite waard om langs te komen.

25 Februari     ; spreker Auke Vlieger. Ik ga zelf deze avond vullen met prachtige flims en beeldmaterial.

31 Maart         ; spreker Johnny Wierda. Deze avond een flim over Australischeparkieten, grasparkieten, kakatoes, grijze roodstaarten, aras enz. Ook deze avond de uitreiking van de speldjes aan de jubilarissen, mits deze aanwezig zijn ?

(inverband corona virus vervalt de laatste contactavond, jubilarisen krijgen hun speldje toegestuurd) !!!

Nieuws over het bestuur afdeling Friesland, op de leden vergadering van 28 januari 2020. Heeft Auke Vlieger met 3 jaar het voorzitterschap verlengt (3de periode), Ronnie Kempenaar heeft als algemeen bestuurslid ook verlengt (5de periode). Dit in goed keuring van de leden die aanwezig waren.

 

De sprekers voor het seizoen 2019 / 2020 zijn in gevuld , we zie u graag  op onze contactavonden in Tijnje.

Het bestuur!

 

Aantal bezoekers: 8589