Oproep leden afdeling Fryslân!!

Kom eens langs op de contactavonden van de afdeling  , het adres is Cafe restaurant Overwijk Heawei 9 Tijnje     8406 AV, het is zeker een bezoekje waard.

De avond ziet er als volgt uit, prachtig beeldmaterial van vogels en in de pauze een verloting ,rond de klok van 10.30u sluiten we af.

Als bestuur stellen we het zeer op prijs als de  leden hun afdelingscontributie overmaken , deze bijdrage word namelijk gebruikt om onze sprekers te bekostigen voor de contactavonden.

De afdelingscontributie  over het jaar 2018 bedraagt maar € 5,00 ,  hopelijk maakt u dit zo spoedig mogelijk over, net zoals voorafgaande jaren.{ Banknr NL64INGB0007702511}.

Alle contactavonden van afdeling Friesland ,worden op de laatste dinsdag van de maand gehouden aanvang 20.00u.

Agenda 2018 / 2019.

30 Oktober      ; spreker  dhr Piet Onderdelinden. Piet komt bij heel veel kwekers over de vloer en maakt daar altijd  prachtige foto´s , dus gaat hij deze avond vele soorten parkieten zien van kwekers.

27 November ; spreker  dhr Hans Wagenaar , lezing gaat over Papegaaien in het wild II © (Afrika, Azië en Australië)  Een unieke verzamelingbeeldmateriaal van Papegaaiachtigen in het wild, waaronder enkele zeer zeldzame opnames,  leveren een bijzondere indruk van hun interessante natuurlijke leefgewoonten.

29 Januari       ; spreker dhr Auke Vlieger  laat foto´s zien van het Palmitos park heb ook nog flims van diverse vogelparken zoals Walsrode , loro park tenerife.

26 Februari     ; spreker  dhr Auke Vlieger ook deze avond vullen we zelf in met prachtige flims !!!

26 Maart         ; spreker dhr Jos Hubers onderwerp volgt nog.

 

De sprekers voor het seizoen 2018 / 2019 zijn in gevuld , we zie u graag  op onze contactavonden in Tijnje.

 Het bestuur!

 

Aantal bezoekers: 8045