Oproep leden afdeling Fryslân!!

Kom eens langs op de contactavonden van de afdeling  , het adres is Cafe restaurant Overwijk Heawei 9 Tijnje     8406 AV, het is zeker een bezoekje waard.

De avond ziet er als volgt uit, prachtig beeldmaterial van vogels en in de pauze een verloting ,rond de klok van 10.30u sluiten we af.

Als bestuur stellen we het zeer op prijs als de  leden hun afdelingscontributie overmaken , deze bijdrage word namelijk gebruikt om onze sprekers te bekostigen voor de contactavonden.

De afdelingscontributie  over het jaar 2018 bedraagt maar € 5,00 ,  hopelijk maakt u dit zo spoedig mogelijk over, net zoals voorafgaande jaren.{ Banknr NL64INGB0007702511}.

Alle contactavonden van afdeling Friesland ,worden op de laatste dinsdag van de maand gehouden aanvang 20.00u.

Agenda 2017 / 2018.

31 Oktober      ; spreker  dhr Alexander Jassies,onderwerp vererving van grote parkieten. Hij komt voor het eerst langs in Tijnje, zelf al jaren lid van de afdeling twente.

28 November ; spreker  dhr Yne Peter Terpstra,onderwerp agaporniden. Yne Peter kweekt zelf al vele jaren met deze vogels, en valt ook meedere keren in de prijzen. Dus zal het een prachtige lezing worden.

30 Januari       ; spreker dhr R.de Jager (neef van) ,Renze zal ons een flim vertonen over de natuur van de Wâlden. Het beloofd een prachtig flim te zijn met mooie beelden ,dus kom deze avond kijken !!

27 Februari     ; spreker  dhr Michel vd Plas onderwerp is het kweken en houden van kakatoes.Onder andere ervaringen met de natuurbroed van 8 verschillende soorten ,verschillen in de voeding tussen de Aziatische en Australische soorten, hoe om te gaan met het risico op partneragressie en het onderscheid tussen de (onder)soorten. 

27 Maart         ; spreker dhr Johnny Wierda, onderwerp het prachtige eiland Tenerife wat hij ons zal laten zien. Met o.a de natuur de stranden, en hij heeft nieuwe beelden van het Loro park. Ook zal die avond de jubileum speldjes worden uitgereikt aan de leden die dan aanwezig zijn.

 

De sprekers voor het seizoen 2017 / 2018 zijn in gevuld , we zie u graag  op onze contactavonden in Tijnje.

 Het bestuur!

 

Aantal bezoekers: 7805