Oproep leden afdeling Fryslân!!

Kom eens langs op de contactavonden van de afdeling  , het adres is Cafe restaurant Overwijk Heawei 9 Tijnje     8406 AV, het is zeker een bezoekje waard.

De avond ziet er als volgt uit, prachtig beeldmaterial van vogels en in de pauze een verloting ,rond de klok van 10.30u sluiten we af.

Als bestuur stellen we het zeer op prijs als de  leden hun afdelingscontributie overmaken , deze bijdrage word namelijk gebruikt om onze sprekers te bekostigen voor de contactavonden.

De afdelingscontributie  over het jaar 2018 bedraagt maar € 5,00 ,  hopelijk maakt u dit zo spoedig mogelijk over, net zoals voorafgaande jaren.{ Banknr NL64INGB0007702511}.

Alle contactavonden van afdeling Friesland ,worden op de laatste dinsdag van de maand gehouden aanvang 20.00u.

Agenda 2018 / 2019.

30 Oktober      ; spreker  dhr Piet Onderdelinden ; Piet komt bij heel veel kwekers over de vloer en maakt daar altijd  prachtige foto´s , dus gaat hij deze avond veel laten zien van kwekers en vele soorten parkieten.

27 November ; spreker  dhr 

29 Januari       ; spreker dhr 

26 Februari     ; spreker  dhr 

26 Maart         ; spreker dhr 

 

De sprekers voor het seizoen 2018 / 2019 zijn in gevuld , we zie u graag  op onze contactavonden in Tijnje.

 Het bestuur!

 

Aantal bezoekers: 7893